Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkstraat 34, 7581 AB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AB 34
Publicatiedatum
05-02-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkstraat 34, 7581 AB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een winkel tot appartement op het perceel Kerkstraat 34, 7581 AB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.