Aanvraag om omgevingsvergunning Dr Frederiksstraat 8, 7582 AV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AV 8
Publicatiedatum
31-01-2020
Einddatum
13-03-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dr Frederiksstraat 8, 7582 AV Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eikenboom op het perceel Dr Frederiksstraat 8, 7582 AV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.