Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSDR00, sectie H, nummers 10213 en 10149, toekomstig adres aan de Boxbergen in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10213
Publicatiedatum
04-03-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSDR00, sectie H, nummers 10213 en 10149, toekomstig adres aan de Boxbergen in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.