Aanvraag om omgevingsvergunning Muchteweg 9, 7582 AK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AK 9
Publicatiedatum
04-03-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Muchteweg 9, 7582 AK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Plaatsen van een overkapping op het perceel Muchteweg 9, 7582 AK Losser.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.