Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerstraat 84, 7587 NJ de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NJ 84
Publicatiedatum
04-03-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerstraat 84, 7587 NJ de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een gebouw ten behoeve van boerderijkamers op het perceel Bentheimerstraat 84, 7587 NJ de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.