Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Ericahof 1, 7581 VZ Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581VZ 1
Publicatiedatum
16-01-2020
Einddatum
27-02-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Ericahof 1, 7581 VZ Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting ouderraad basisschool Veldzijde, Ericahof 1, 7581 VZ Losser voor het houden van een carnavalsoptocht vrijdag 14 februari 2020 van 13.00 uur tot en met 14.00 uur op een route door Losser.
Datum bekendmaking 16 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.