Sloopmelding het Boerrigter 30 en 32, 7582 DA Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcodes)
  • 7582DA 32
  • 7582DA 30
Publicatiedatum
22-01-2020
Kaart behorende bij: Sloopmelding het Boerrigter 30 en 32, 7582 DA Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest golfplaten op bergingen op de percelen het Boerrigter 30 en 32, 7582 DA Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.