Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Dorpstraat 17, 7587 AA de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 17
Publicatiedatum
16-01-2020
Einddatum
27-02-2020
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Dorpstraat 17, 7587 AA de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Mevrouw S. Baars, Tjaskermolen 32, 7587 RM de Lutte voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement een openingsavond voor winkel Wooon, Dorpstraat 17, 7587 AA de Lutte op donderdag 12 maart 2020 of donderdag 19 maart 2020 tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 
Datum bekendmaking 16 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.