Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Besluit omgevingsvergunning Gronausestraat 240 en 242, 7581 CN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7581CN 240
  • 7581CN 242
Publicatiedatum
15-01-2020
Einddatum
26-02-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Gronausestraat 240 en 242, 7581 CN Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 2 woningen op de percelen Gronausestraat 240 en 242, 7581 CN Losser.
Datum bekendmaking 15 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.