Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend sectie H, nummer 1406, nabij de Honingloweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 1406
Publicatiedatum
29-01-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 
 

Beschrijving

Kappen van 6 populieren op een perceel kadastraal bekend sectie H, nummer 1406, nabij de Honingloweg in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.