Aanvraag om omgevingsvergunning Willem Gamestraat 12, 7586 AP Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AP 12
Publicatiedatum
29-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Willem Gamestraat 12, 7586 AP Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 
 

Beschrijving

Bouwen van een carport op het perceel Willem Gamestraat 12, 7586 AP Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.