Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 102, 7586 BV Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BV 102
Publicatiedatum
29-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 102, 7586 BV Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 
 

Beschrijving

Plaatsen van dakkapellen op de voor- en achtergevel van een woning op het perceel Hoofdstraat 102, 7586 BV Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.