Aanvraag om omgevingsvergunning Hanhofweg 10, 7587 LL de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LL 10
Publicatiedatum
29-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hanhofweg 10, 7587 LL de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 
 

Beschrijving

Kappen van een eikenboom op het perceel Hanhofweg 10, 7587 LL de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.