Melding aanleg gesloten bodem-energiesysteem Mekkelhorsterstraat 31A, 7588 PL Beuningen

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PL 31
Publicatiedatum
29-04-2020
Kaart behorende bij: Melding aanleg gesloten bodem-energiesysteem Mekkelhorsterstraat 31A, 7588 PL Beuningen

Op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen is een melding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel Mekkelhorsterstraat 31A, 7588 PL Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de aanleg, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van de voorschriften uit het Besluit lozen buiten inrichtingen.