Verleende vergunning van de Wet op de kansspelen Bentheimerstraat 80, 7587 NJ de Lutte

Type bekendmaking
kansspelvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NJ 80
Publicatiedatum
09-04-2020
Einddatum
21-05-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning van de Wet op de kansspelen Bentheimerstraat 80, 7587 NJ de Lutte

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

 

Beschrijving

De Twentse Nar, Bentheimerstraat 80, 7587 NJ de Lutte voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten gedurende het tijdvak van 15 april 2020 tot en met 14 april 2021¹. 
Datum bekendmaking 9 april 2020.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.