Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4654 nabij de Lutterzandweg in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser D 4654
Publicatiedatum
22-04-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitvoeren van diverse herstelmaatregelen in het Dinkeldal gebied op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4654 nabij de Lutterzandweg in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.