Aanvraag om omgevingsvergunning Volterdijk 8, 7588 PS Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PS 8
Publicatiedatum
15-04-2020
Einddatum
27-05-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Volterdijk 8, 7588 PS Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 2 woningen en bijbehorende bouwwerken op het perceel Volterdijk 8, 7588 PS Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.