Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PZ 135
Publicatiedatum
22-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Herbouwen van een door brand verwoeste loods op het perceel Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.