Aanvraag om omgevingsvergunning Hogeweg 199, 7582 CE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CE 199
Publicatiedatum
22-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hogeweg 199, 7582 CE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een Acacia op het perceel Hogeweg 199, 7582 CE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.