Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9159 nabij de Ravenhorsterweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 9159
Publicatiedatum
29-04-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 5 elzen en 8 beuken ten behoeve van de aanleg van een woonwijk op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9159 nabij de Ravenhorsterweg in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.