Aanvraag om omgevingsvergunning Neercasselstraat 28, 7581 VV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581VV 28
Publicatiedatum
29-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Neercasselstraat 28, 7581 VV Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van erker op het perceel Neercasselstraat 28, 7581 VV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.