Aanvraag om omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PL 31
Publicatiedatum
29-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een kapschuur op het perceel Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.