Kennisgeving mobiel puinbreken Stroothuizerweg 43, 7588 PD Beuningen

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser P 160
Publicatiedatum
26-02-2020

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweeme, Witteweg 10B, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Stroothuizerweg 43, 7588 PD Beuningen.
Periode: 26 februari 2020.
Verwachte hoeveelheid: 600 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.