Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1362 hoek Seigermolenweg/Dorpstraat in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser O 1362
Publicatiedatum
26-02-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1362 hoek Seigermolenweg/Dorpstraat in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.