Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 32, 7586 BT Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 1543
Publicatiedatum
26-02-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Kappen van 1 Amerikaanse eik op het perceel Hoofdstraat 32, 7586 BT Overdinkel. 

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.