Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Koppelboerweg, Rhodondendronlaan Lossersestraat en Bentheimerstraat in de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NV 1
Publicatiedatum
19-03-2020
Einddatum
30-04-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Koppelboerweg, Rhodondendronlaan Lossersestraat en Bentheimerstraat in de Lutte

Op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende ontheffing verleend:
 

Beschrijving

VolkerRail Nederland bv, Postbus 280, 7400 AG Deventer voor het in werking hebben van apparaten die geluidsoverlast produceren ten behoeve van werkzaamheden aan het spoor rondom de spoorwegovergangen aan Koppelboerweg, Rhodondendronlaan Lossersestraat en Bentheimerstraat in de Lutte op onderstaande data en tijden:
-    16 augustus 2020 tot en met 17 augustus 2020
-    23 augustus 2020 tot en met 24 augustus 2020
-    27 september 2020 tot en met 28 september 2020
-    4 oktober 2020 tot en met 5 oktober 2020
De werkzaamheden vinden plaats tussen 23:00 uur en 7:00 uur (of zoveel korter of langer dan noodzakelijk zal blijken).
Datum bekendmaking 19 maart 2020. 
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.