Melding mobiel puinbreken Bentheimerdijk 12, 7588 PH Beuningen

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PH 12
Publicatiedatum
25-03-2020
Kaart behorende bij: Melding mobiel puinbreken Bentheimerdijk 12, 7588 PH Beuningen

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:

 

Beschrijving

Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Bentheimerdijk 12, 7588 PH Beuningen.
Periode: van 24-02-2020 tot en met 02-04-2020.
Verwachte hoeveelheid: 800 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.

 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.