Melding aanleggen gesloten bodem-energiesysteem Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RT 1
Publicatiedatum
25-03-2020
Kaart behorende bij: Melding aanleggen gesloten bodem-energiesysteem Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel

Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend voor:
 

Beschrijving

Het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.