Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Intrekkingsbesluit omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7588PL 31
Publicatiedatum
16-03-2020
Einddatum
27-04-2020
Kaart behorende bij: Intrekkingsbesluit omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning in te trekken voor het bouwen van 3 pluimveestallen en 2 tussengebouwen op het perceel Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen.
Datum bekendmaking 16 maart 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.