Besluit buiten behandeling onder de Nijenhaerweg op en nabij het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 2580

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser A 2580
Publicatiedatum
13-03-2020
Einddatum
24-04-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning voor het dempen van een kavelsloot, het aanleggen van drainage, het verdiepen van de gemeentelijke sloot langs de Nijenhaerweg en het aanpassen van een bestaande duiker onder de Nijenhaerweg op en nabij het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 2580.
Datum bekendmaking 13 maart 2020.

 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.