Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10161 in het plan De Saller in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10161
Publicatiedatum
25-03-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

 

Beschrijving

Bouwen van 9 rijwoningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10161 in het plan De Saller in Losser.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.