Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 3258, toekomstig adres Tankenbergweg 1, 7587 MK de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587MK 1
Publicatiedatum
25-03-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 3258, toekomstig adres Tankenbergweg 1, 7587 MK de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Wijzigen van de reeds verleende vergunning voor het bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 3258, toekomstig adres Tankenbergweg 1, 7587 MK de Lutte. De wijziging betreft een mutatie in de kelderlay-out en een verlenging van de overkapping aan de achterzijde.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.