Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 2580 nabij de Nijenhaerweg in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 2580
Publicatiedatum
25-03-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 
 

Beschrijving

Inrichten van een perceel landbouwgrond door het verplaatsen van een in- en uitrit op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 2580 nabij de Nijenhaerweg in Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.