Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 47, 7586 RV Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RV 47
Publicatiedatum
25-03-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 47, 7586 RV Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 
 

Beschrijving

Kappen van 2 eikenbomen op het perceel Goormatenweg 47, 7586 RV Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.