Stookontheffing Lage Kaviksweg 10, 7587 LK de Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LK 10
Publicatiedatum
14-01-2020
Einddatum
25-02-2020
Kaart behorende bij: Stookontheffing Lage Kaviksweg 10, 7587 LK de Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
 

Beschrijving

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar 2019/2020 en een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2020, voor het volgende perceel:
Lage Kaviksweg 10, 7587 LK de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4983.
Datum bekendmaking 14 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.