Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSROO, sectie Q, nummer 900 aan de Drielandweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 900
Publicatiedatum
22-01-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Onderhouden van houtopstanden op een perceel kadastraal bekend LSROO, sectie Q, nummer 900 aan de Drielandweg in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.