Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 52C, 7587 AD de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AD 52
Publicatiedatum
22-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 52C, 7587 AD de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1370, toekomstig adres Dorpstraat 52C, 7587 AD de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.