Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Postbus 2, 7580 AA Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 4199
Publicatiedatum
06-02-2020
Einddatum
19-03-2020

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes”, Postbus 2, 7580 AA Losser voor het houden van carnavalsoptochten, een kermis en het plaatsen van snackswagens en welkomstbogen in Losser op de onderstaande dagen en tijden:
-    Zaterdag 22 februari 2020 tussen 13:00 uur tot en met 17:00 uur.
-    Dinsdag 25 februari 2020 tussen 13:30 uur tot en met 17:00 uur.

De routes gelden zoals deze zijn aangegeven op de aangeleverde plattegrond.  
De carnavalsoptochten worden opgebouwd en afgebouwd op de volgende dagen en tijden:
-    Opbouw zaterdag 22 februari 2020 van 09:00 uur tot en met 13:00 uur. 
-    Afbouw zaterdag 22 februari 2020 van 17:00 uur tot en met 19:00 uur. 
-    Opbouw dinsdag 25 februari 2020 van 11:00 uur tot en met 13:30 uur. 
-    Afbouw dinsdag 25 februari 2020 van 17:00 uur tot en met 18:00 uur.

De welkomstbogen mogen worden geplaatst in de periode van 31 januari 2020 tot en met 27 februari 2020, deze worden geplaatst op 1 februari 2020 van 08.00 uur tot en met 15.00 uur. Lichtreclame is hierbij niet toegestaan.

Op het Martinusplein vindt een kermis plaats van zaterdag 22 februari 2020 tot en met dinsdag 25 februari 2020 iedere dag van 12:00 uur tot 22:00 uur. De kermis wordt opgebouwd van dinsdag 18 februari 2020 tot en met vrijdag 21 februari 2020 van 8:00 uur tot 18:00 uur en weer afgebouwd op woensdag 26 februari 2020 van 08:00 uur tot 17:00 uur.   

Er zijn snackpunten geopend op de volgende dagen en tijden: 
-    Zaterdag 22 februari 2020 tot en met maandag 24 februari 2020 van 10:00 uur tot 02:00 uur. 
-    Dinsdag 25 februari 2020 van 10:00 uur tot 21:00 uur. 
-    De snackpunten worden geplaatst op zaterdag 22 februari 2020 vanaf 8:00 uur tot en met 13:00 uur. En zijn weer verwijderd op woensdag 26 februari 2020 om 17:00 uur.   
Datum bekendmaking 6 februari 2020.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.