Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Brinkstraat 34-36, 7581 GD Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
gedeeltelijk verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 376
Publicatiedatum
06-02-2020
Einddatum
19-03-2020

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Café Smit, Brinkstraat 34-36, 7581 GD Losser voor het houden van het Seniorencarnaval op zondag 16 februari 2020 in de feesttent bij café Smit van 12.00 uur tot en met 18.30 uur.
Datum bekendmaking 6 februari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.