Tijdelijke verkeersmaatregelen in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 4199
Publicatiedatum
06-02-2020
Einddatum
19-03-2020

De noodzaak is aanwezig om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen in verband met het houden van de carnavalsoptochten op zaterdag 22 februari 2020 en dinsdag 25 februari 2020 en de te houden kermis vanaf zaterdag 22 februari 2020 tot en met dinsdag 25 februari in het centrum van Losser:

Beschrijving

1.    door plaatsing van bord C1 volgens bijlage 1, Hoofdstuk C van het Reglement Verkeerstekens (RVV 1990) in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer:
1.1.    op zaterdag 22 februari 2020, tijdens de optocht van 13:00 uur tot 17:00 uur:
-    Allemansweg;
-    Enschedesestraat, vanaf Ds. Froenplein tot aan Pastoor Schaafsplein;
-    Diepenbrocklaan, vanaf Enschedesestraat tot aan Jan Jansstraat;
-    Vlasakker;
-    Muchteweg;
-    Raadhuisstraat;
-    St. Maartenstraat;
-    Bernard Leurinkstraat, vanaf Sint Maartenstraat tot aan Gronausestraat;
-    Gronausestraat, vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan Pastoor Schaafsplein;
-    Oldenzaalsestraat, vanaf Pastoor Schaafsplein tot aan Tulpstraat;
-    Tulpstraat;
-    Lutterstraat, vanaf Tulpstraat tot aan Hannekerveldweg;
-    Hannekerveldweg, vanaf Lutterstraat tot aan Molenstraat; 
-    Molenstraat;
-    Sportlaan, vanaf Molenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat;
-    Bernard Leurinkstraat, vanaf Sportlaan tot aan Brinkstraat;
-    Brinkstraat; 
-    Gronausestraat, vanaf Langenkamp tot aan Raadhuisstraat;
-    Langenkamp;

1.2.    op dinsdag 25 februari 2020, tijdens de optocht van 13:30 uur tot 17:00 uur:
-    Diepenbrocklaan, vanaf Enschedesestraat tot aan Vlasakker;
-    Vlasakker;
-    Muchteweg;
-    Raadhuisstraat;
-    Sint Maartenstraat;
-    B. Leurinkstraat, vanaf Sint. Maartenstraat tot aan Gronausestraat;
-    Gronausestraat, vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan Pastoor Schaafsplein;
-    Lutterstraat, vanaf Pastoor Schaafsplein tot aan Hannekerveldweg;
-    Hannekerveldweg, vanaf Lutterstraat tot aan Molenstraat;
-    Molenstraat;
-    Sportlaan, vanaf Molenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat;
-    Bernard Leurinkstraat, vanaf Sportlaan tot aan Brinkstraat;
-    Brinkstraat;

1.3.    op vrijdag 21 februari 2020, van 18:00 uur tot 01:00 uur;
op zaterdag 22 februari 2020, van 12:00 uur tot 01:00 uur;
op zondag 23 februari 2020, van 18:00 uur tot 01:00 uur;
op maandag 24 februari 2020, van 19:00 uur tot 01:00 uur;
op dinsdag 25 februari 2020, van 09:00 uur tot 24:00 uur;
(alle dagen en tijden in verband met festiviteiten in de feesttent, waarbij aanwonende en fietsers worden uitgezonderd):
-    Raadhuisstraat, vanaf Kerkstraat tot aan Teylerstraat;
-    Teylerstraat, vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat;
-    Kerkstraat, vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat;
-    Roberinkstraat;

1.4.    vanaf maandag 17 februari 2020 (vanaf 07:00 uur) tot en met woensdag 26
februari 2020 (tot 17:00 uur):
-    Raadhuisplein en Teylerstraat in verband met plaatsen, het gebruik en het opbreken van de feesttent;
  
1.5.    vanaf zaterdag 22 februari 2020 (11:00 uur) tot en met dinsdag 25 februari 2020      (24:00 uur), met uitzondering van aanwonende en fietsers:
-    Kerkstraat, vanaf Sint Maartenstraat tot aan Raadhuisstraat, in verband met de kermis;

1.6.    vanaf zaterdag 22 februari 2020 (11:00 uur) tot en met dinsdag 25 februari 2020 
    (24:00 uur), met uitzondering van aanwonende en fietsers:
-    Martinusplein en betreffende het parkeerterrein, dit onder andere in verband met het inrichten van taxistandplaatsen ter hoogte van Martinusplein nr. 8 en het waarborgen van de aan- en afrijroute van de taxi’s;

2.    het eenrichtingsverkeer in de Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat, vanaf maandag 17 februari 2020 (vanaf 08:00 uur) tot en met woensdag 26 februari 2020 (tot 17:00 uur), om te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf Teylerstraat richting Bernard Leurinkstraat.

Datum bekendmaking: 6 februari 2020.

 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.