Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 4199
Publicatiedatum
11-02-2020
Einddatum
24-03-2020

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

De heer R. Kremers, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de viering van 75 jaar bevrijding in de grote zaal van ’t Lossers hoes, Raadhuisplein 1 in Losser op vrijdag 3 april 2020 van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 11 februari 2020.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.