Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen in de Smalmaatstraat te Losser voor het opladen van elektrische voertuigen

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 4199
Publicatiedatum
18-02-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om twee parkeerplaatsen in de Smalmaatstraat, tegenover de aansluiting van de Reigerstraat, aan te wijzen als locatie met als specifieke doel het opladen van elektrische voertuigen.

Beschrijving

Tot dit besluit is gekomen omdat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot één van de actiepunten van de gemeente Losser behoort.

Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang van 18 februari 2020 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
•    Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
•    Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
•    Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.