Besluit lozen buiten inrichtingen Poldermolen 7, 7587 RM de Lutte

Type bekendmaking
bodembeschermingsvergunning
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser G 3856
Publicatiedatum
19-02-2020

Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend voor:
 

Beschrijving

Het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Poldermolen 7, 7587 RM de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.