Aanvraag om omgevingsvergunning Hogeboekelweg 22, 7582 AJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 13
Publicatiedatum
19-02-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.