Aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 58A, 7582 PN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 6756
Publicatiedatum
19-02-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanbrengen van gevelreclame op het perceel Enschedesestraat 58A, 7582 PN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.