Verleende vergunning APV en bijzondere wetten vanaf de Gronausestraat 2, 7581 CG Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CG 2
Publicatiedatum
05-03-2020
Einddatum
16-04-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten vanaf de Gronausestraat 2, 7581 CG Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Oranje comité Losser voor het houden van het evenement Palmpasenoptocht op 5 april 2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur vanaf de Gronausestraat 2, 7581 CG Losser.
Datum bekendmaking 5 maart 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.