Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Lossersestraat 75, 7587 PV de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PV 75
Publicatiedatum
04-03-2020
Einddatum
15-04-2020
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Lossersestraat 75, 7587 PV de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

 

Beschrijving

Sint Plechelmus Harmonie, de heer Pünt, Plechelmusstraat 14, 7587 AM de Lutte voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het bevrijdingsconcert in een bedrijfshal op het perceel Lossersestraat 75, 7587 PV de Lutte op zaterdag 4 april 2020 van 19:00 uur tot 23:30 uur.
Datum bekendmaking 4 maart 2020.

 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.