Besluit omgevingsvergunning Enschedesestraat 58A, 7582 PN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PN 58
Publicatiedatum
09-03-2020
Einddatum
20-04-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Enschedesestraat 58A, 7582 PN Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen van een bedrijf en het aanbrengen van gevelreclame op het perceel Enschedesestraat 58A, 7582 PN Losser.
Datum bekendmaking 9 maart 2020. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.