Besluit intrekking omgevingsvergunning Lutterstraat 1 t/m 11B, 7581 BS Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7581BS 1
Publicatiedatum
09-03-2020
Einddatum
20-04-2020
Kaart behorende bij: Besluit intrekking omgevingsvergunning Lutterstraat 1 t/m 11B, 7581 BS Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning in te trekken voor het bouwen van een appartementencomplex met 15 appartementen inclusief aangebouwde en vrijstaande overkappingen (Dinkelstaete) op de percelen Lutterstraat 1 t/m 11B, 7581 BS Losser.
Datum bekendmaking 9 maart 2020. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.