Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummers 10148 en 10150 aan de Grimberge in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10148
Publicatiedatum
18-03-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummers 10148 en 10150 aan de Grimberge in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.